Personvern hos BBK Entreprenør AS

Vi i BBK Entreprenør AS ønsker å ta personvern på alvor. Vi ønsker å være åpne og tydelige på hvordan vi behandler persondata om deg. Vi bruker disse opplysningene kun for å administrere forholdet mellom deg som kunde og oss som din leverandør på bygg- og anleggstjenester. Vi driver ikke med oppsøkende salg, og lagrer kun dine persondata for å kunne ha kommunikasjon med deg under prosjekter der du selv har henvendt deg til oss direkte, eller nettsteder som hjelper deg med å komme i kontakt med entreprenører i den hensikt å be om befaringer og pristilbud. Lagringen av dine persondata kommer dermed inn under hjemmelen «Berettiget interesse».

Når blir persondata slettet?
Vi sletter dine persondata hos oss etter et tidsforløp på tre år uten kontakt mellom oss og deg. Vi passer dessuten på at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha. EUs nye personvernforordning (GDPR) har trådt i kraft, og vi forholder oss til denne.

Hva er GDPR?
GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning. Hovedformålet er å styrke personvernet for alle borgere i EU/EØS- området. Dette dreier seg om en innstramming knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger. Man kan si at disse reglene gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger i EU/EØS-området, eller som tilbyr varer eller tjenester til EU/EØS-borgere.

Forholdet mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler
Regelverket skiller mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger. Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi er selv Behandlingsansvarlig, og vi bruker kun anerkjente og store Databehandlere, eksempelvis SuperOffice og Telia.

Regelverket krever at Behandlingsansvarlig skal inngå en avtale med Databehandler om disse forholdene. BBK Entreprenør AS som Behandlingsansvarlig har oppdaterte og gyldige avtaler med våre Databehandlere.